Steun ons

 • Restauratiefonds Duivenvoorde

  Restauratiefonds Duivenvoorde

  Duivenvoorde wil een levend monument van cultuur en natuur zijn en blijven, maar is hiervoor geheel aangewezen op eigen inkomsten. Het Restauratiefonds Duivenvoorde draagt op een tastbare wijze bij aan concrete restauratieprojecten.

 • Project 2018/2019: Voorkomen is beter dan restaureren!

  Project 2018/2019: Voorkomen is beter dan restaureren!

  Het bewoonde karakter maakt Duivenvoorde uniek in de Randstad. Het kasteel (1226) is altijd in familiebezit gebleven en wordt deels nog steeds bewoond door nazaten. Alles in het huis herinnert ons aan de voormalige bewoners. Het is alsof de tijd heeft stilgestaan. Net als de bewoners vroeger zorgt Stichting...

 • Project 2017: Laat de klokken weer huiselijk tikken!

  Project 2017: Laat de klokken weer huiselijk tikken!

  Wie kasteel Duivenvoorde binnengaat doet een stap terug in de tijd. Het lijkt alsof de tijd stil staat in de historische kamers. En dat is ook letterlijk het geval. De prachtige klokken in de talrijke vertrekken van het kasteel geven steeds dezelfde tijd aan. De restauratie van de klokken op Duivenvoorde...

 • Eerdere projecten Restauratiefonds

  Eerdere projecten Restauratiefonds

  Sinds 2012 heeft het Restauratiefonds Duivenvoorde jaarlijks een nieuw en concreet project. Lees hier over de eerdere restauratieprojecten.

 • Schenken en fiscus

  Schenken en fiscus

  De Geefwet stimuleert schenken aan cultuur; meer doen met hetzelfde geld. De Stichting Duivenvoorde is door de Belastingdienst aangemerkt als een culturele ANBI.

 • Nalaten aan Duivenvoorde

  Nalaten aan Duivenvoorde

  Als u ons cultureel erfgoed een warm hart toedraagt, kunt u besluiten om Duivenvoorde in uw testament op te nemen als een van de begunstigden van uw nalatenschap. U kunt bijvoorbeeld Stichting Duivenvoorde tot (mede) erfgenaam benoemen. Of u kunt een legaat in uw testament opnemen. Dat kan een bepaald...

 • Fondsen en subsidiegevers

  Fondsen en subsidiegevers

  Dankzij de steun van talrijke fondsen en subsidiegevers is Stichting Duivenvoorde in staat zeer uiteenlopende projecten te realiseren: restauraties (van gebouwen tot collectie), ontwikkelprojecten, tentoonstellingen en aankopen. Deze steun is onmisbaar voor het toekomstig behoud en de publieke openstelling...

 •  

  Steunen

  Wilt u het Restauratiefonds Duivenvoorde graag eenmalig steunen? Uw donatie is van harte welkom. Kies hier het bedrag dat u wilt doneren eenvoudig via onze donatiemodule.  

  Donatie module