Copyright & disclaimer

We hebben ons best gedaan om deze website zo compleet en aantrekkelijk mogelijk te maken. We gebruiken enkel authentieke teksten en eigen beeldmateriaal. Wanneer we teksten of foto’s gebruiken die niet door ons gemaakt zijn, dan vermelden we dit er altijd duidelijk bij.

Wilt u teksten, afbeeldingen of andere data vanaf deze website kopiëren, verspreiden of doorgeven? Indien het voor niet-commerciële of privé doeleinden is en u onze naam (liefst met een link naar de betreffende pagina) er duidelijk bij vermeldt, dan mag dat.

Is uw doeleinde commercieel of twijfelt u, maar wilt u wel graag iets van onze website overnemen? Stuur ons dan uw verzoek via activiteiten@kasteelduivenvoorde.nl. Grote kans dat we gewoon ‘ja’ zeggen; we zijn immers trots op wat we hebben gerealiseerd. Persberichten mogen, onder vermelding van onze naam, te allen tijde gebruikt worden.

Disclaimer & auteursrecht

Deze website wordt beheerd door Stichting Duivenvoorde te Voorschoten. Bij het ontwerpen en samenstellen van deze site is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Mocht u problemen ondervinden op onze site, laat ons dit dan weten door het sturen van een e-mail naar activiteiten@kasteelduivenvoorde.nl. Wij zullen dan onze uiterste best doen om het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen.

Stichting Duivenvoorde accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van, of door informatie aangeboden op de website dan wel door onvolledigheid op welke manier dan ook. Deze website bevat links naar websites van derden en Stichting Duivenvoorde is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van websites van derden.

Alle rechten waaronder alle intellectuele eigendomsrechten op alle inhoudelijke informatie en het beeldmateriaal op de website blijven te allen tijde voorbehouden aan Stichting Duivenvoorde dan wel haar licentiegevers. Gebruik hiervan is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Duivenvoorde dan wel haar licentiegevers.

Scroll naar boven