Steun ons!

Draagt u Duivenvoorde een warm hart toe?

Duivenvoorde

Helpt u mee?

Draagt u Duivenvoorde een warm hart toe? Dan kunt u particulier of zakelijk toetreden en met een jaarlijkse bijdrage van structurele betekenis zijn voor de ontwikkeling en behoud van Duivenvoorde. U wordt als donateur onderdeel van de club van betrokken Duivenvoorde-liefhebbers. Als dank voor uw steun en om de band met onze donateurs te versterken wordt u uitgenodigd voor gelegenheden en ontvangt u speciale privileges. U kunt op verschillende bijdragen aan de instandhouding van het landgoed.

Stichting Duivenvoorde

Stichting Duivenvoorde is geheel aangewezen op eigen inkomsten, fondsen en giften. De kosten voor het in stand houden van het bijzondere kasteel met de prachtige kunstcollectie, het wandelpark en de 23 gemeentelijke- en  rijksmonumenten op het landgoed zijn hoog. Helpt u mee?

Vrienden van Duivenvoorde

Vrienden van Duivenvoorde dragen bij aan het behoud van het kasteel en landgoed, doet u mee?

Adopteer een boom

Het leven kent veel bijzondere momenten. Memoreer deze momenten met uw adoptieboom op het Landgoed.

Donatie

Duivenvoorde is dankbaar voor de steun die het ontvangt. Overweegt u een eenmalige bijdrage om een specifiek project mogelijk te maken of wilt u juist een geoormerkte donatie doen? Klik hier voor meer informatie.

Contact

Voor meer informatie en contactgegevens.

Fiscaal voordeel

Stichting Duivenvoorde heeft de culturele ANBI–status, daarmee is uw particuliere gift voor 125% aftrekbaar in de inkomstenbelasting bij een verbintenis voor vijf jaar. Voor de aftrek van vijfjaarlijkse giften vanuit uw bedrijf geldt een multiplier van 50% via vennootschapsbelasting.

Gegevens Duivenvoorde:

Bankgegevens; NL26 INGB 0000 8603 30 tnv Stichting Duivenvoorde

RSIN Nummer 2985044

Dankzij de steun van Vrienden

Gerealiseerde projecten

2021 Restauratie Boulleklok

De restauratie van de bijzondere Boulle klok, waarvoor de Vrienden van Duivenvoorde & Vereniging Rembrandt een enorme steun beschikbaar heeft gesteld, is reeds in 2019 van start gegaan. In 2020 is nader uitgebreid onderzoek gedaan, dit was van belang voor deze keuzes van behandeling en de restauratie is in 2021 afgerond

2022 Realisatie nieuwe website Duivenvoorde

De website van Duivenvoorde was verouderd en beperkt toegankelijk voor bezoekers met mindere digitale vaardigheden. Dankzij een bijdrage van de Vrienden van Duivenvoorde is er een nieuwe website gerealiseerd die voldoet aan de toegankelijkheidseisen conform WGAC2.1. De website zal komende maanden verder ontwikkelt worden.

2022 Restauratie Nicolaas Johan Steengracht

Een van de projecten die we met steun van onze vrienden dit jaar willen realiseren is de restauratie van een van de schatten uit ons depot: het pastelportret van de negentiende-eeuwse kasteelheer Nicolaas Johan Steengracht (1806-1866). Het portret is een onmisbaar onderdeel van het verhaal van Duivenvoorde.

Wilt u bijdragen aan het realiseren van toekomstige projecten wordt dan Vriend van Duivenvoorde. Geoormerkt schenken of bijdragen aan een specifiek project? Dit stellen we uiteraard zeer op prijs. We gaan graag met u in gesprek over het project en de mogelijkheden.

Enkele toekomstige projecten

In de toekomst wil Duivenvoorde een aantal projecten realiseren waarvoor uw steun nodig is. Draagt u als Vriend of Gulle Gever bij? Met uw steun kunnen we het Landgoed, kasteel en de unieke collectie behouden voor de volgende generaties.

Restauratie toegangspoort

De kenmerkende toegangspoort aan het begin van de Laan moet gerestaureerd worden. Het wegdek en de fundering dient aangepast worden.

Collectie en tentoonstelling online toegankelijk

Met de realisatie van de nieuwe site (voorjaar 2022) is het mogelijk om ook de collectie en tentoonstellingen online toegankelijk te maken. Dit vraagt een investering in geld en externe mankracht. Met het online toegankelijk maken van de tentoonstellingen en collectie kan Duivenvoorde ook bezoekers die wel willen maar fysiek niet kunnen toch bedienen.

Restauratie Johan en Maria van Wassenaer

In het Voorhuis van het Kasteel hangen de portetten van Johan en Maria. De schilderijen lijden onder de temperatuur en vochtwisselingen en dienen gerestaureerd te worden.

Scroll naar boven