Over Stichting Duivenvoorde

Landgoed Duivenvoorde is een uniek en oorspronkelijk ensemble van kasteel, park en omliggende landerijen, waarvan de wortels teruggaan tot in de vroege 13de eeuw. De totale omvang van het landgoed is 262 hectare. Gelegen in de drukke Randstad vormt het – samen met het naastgelegen koninklijk Landgoed De Horsten – de laatste nog intacte groene verbinding tussen de duinen en het Groene Hart. Het gebied is cultuurhistorisch en ecologisch van groot belang. Het landgoed functioneert financieel en organisatorisch als een geheel, waarbij de samenstellende delen elkaar ondersteunen en versterken. Het kasteel, met historische interieurs en kunstcollectie, is als erkend museum opgenomen in het Museumregister. Naast de museale functie wordt het kasteel met direct omliggende omgeving gebruikt als locatie voor huwelijken, diners, concerten, ontvangsten en vergaderingen.

Het park is een wandelpark met belangrijke natuurwaarden. De omliggende landerijen hebben een agrarische functie maar ook hier wordt aandacht besteed aan behoud van landschaps- en natuurwaarden.

Stichting Duivenvoorde ontvangt geen structurele exploitatiesubsidie en is geheel aangewezen op eigen inkomsten en fondsenwerving. De strategie voor het behoud van het ensemble Duivenvoorde is gericht op het realiseren van een duurzame, samenhangende en financieel gezonde ontwikkeling van het landgoed met zijn natuur, museale en bedrijfsmatige waarden. Het versterken van de naamsbekendheid van Duivenvoorde is hiervoor een belangrijke voorwaarde. Dit vanuit de overtuiging dat bekendheid leidt tot het draagvlak dat (economisch en maatschappelijk) noodzakelijk is voor het toekomstig behoud van
Duivenvoorde.

Het streven naar meer publieksbereik is zowel gericht op fysieke bezoekers voor museum en park (inclusief herhaalbezoek) als onlinebezoekers. Het kasteel behoort tot de top 100 Rijkmonumenten van Nederland. Stichting Duivenvoorde heeft de ANBI-status.

Bestuur

Het bestuur van de Stichting Duivenvoorde is als volgt samengesteld:

De heer mr A.G.J. baron Van Wassenaer van Catwijck

De heer mr R.W. baron Snouckaert van Schauburg

Mevrouw drs S. van der Stok-De Clercq

Mevrouw drs J.C. Wiesenhaan

De heer M. Tiethoff

Mevrouw drs. F.M. Diercks

De heer mr. ir. drs. P. Arensman

Voorzitter

Secretaris – penningmeester

Algemeen bestuurslid

Algemeen bestuurslid

Algemeen bestuurslid

Algemeen bestuurslid

Algemeen bestuurslid

Het bestuur komt vier maal in vergadering bijeen. Het bestuur ontvangt geen vergoeding. De Governance Code voor cultuurinstellingen wordt toegepast.

Jaarverslag

2022

2021

2020

2019

2018

2017

Scroll naar boven