Schenken en fiscus

 • De Geefwet

  De Geefwet stimuleert schenken aan cultuur; meer doen met hetzelfde geld.
  De Stichting Duivenvoorde is door de Belastingdienst aangemerkt als een culturele ANBI.

  De Geefwet biedt u een extra aftrekmogelijkheid. U mag in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van al uw giften aftrekken, tot een jaarlijks maximum van € 5.000. De Belastingdienst accepteert dus dat u een kwart meer aftrekt dan u heeft geschonken. Als u meer dan € 5.000 per jaar aan culturele instellingen schenkt, dan is dit extra bedrag ook nog steeds aftrekbaar, maar dan zonder multiplier.

  Letterlijk volgens de belastingdienst: Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. 

  Eenmalige en periodieke schenkingen

  De gevolgen van de Geefwet zijn verschillend voor eenmalige giften en periodieke schenkingen:
  - Eenmalige giften: een eenmalige gift is beperkt fiscaal aftrekbaar. Alleen het deel van uw totale giften dat op jaarbasis hoger is dan 1% van uw gezamenlijk inkomen komt voor aftrek in aanmerking.
  - Periodieke schenkingen: periodieke schenkingen voor een periode van vijf jaar of meer zijn volledig aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. In combinatie met de extra aftrekmogelijkheid is het daarmee de meest gunstige vorm van schenken. Om van deze vorm van aftrek te kunnen profiteren moet u het voornemen tot periodieke schenking samen met de Stichting Duivenvoorde vastleggen in een door de Belastingdienst goedgekeurd formulier. Dit kunt u hier downloaden. Raadpleeg voor nadere informatie de website van Belastingdienst.

  Rekenvoorbeeld:

  Eenmalige schenking

  Netto kosten schenker

  Eenmalig € 1000,-

  € 662 bij IB-tarief van 52% en een gezamenlijk inkomen van € 60.000

  Toelichting:
  Aftrekbaar = € 1.000 x 1,25 (multiplier) – € 600 (drempel) = € 650 x 52% = € 338 belastingvoordeel

  Periodieke schenking

  Netto kosten schenker

  Jaarlijks € 1000 gedurende 5 jaar

  € 350 bij IB-tarief van 52%

  Toelichting:
  Aftrekbaar = € 1.000 x 1,25 (multiplier) = € 1.250 x 52% = € 650,- belastingvoordeel


  Legaten

  Door Duivenvoorde op te nemen in uw testament kunt u blijvend een bijdrage leveren aan het behoud van dit bijzondere ensemble van historisch huis, park en omliggend landgoed. Stichting Duivenvoorde is vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Wij maken graag een afspraak met u om de mogelijkheden en uw wensen te bespreken.

  Contact

  Voor meer informatie over schenken aan Duivenvoorde en de fiscale voordelen kunt u contact opnemen met Antoinette van Dorssen, directeur Stichting Duivenvoorde: a.v.dorssen@kasteelduivenvoorde.nl of 071-5613815.

  Terug naar Steun ons

  Deel deze pagina

Stichting Duivenvoorde wordt gekenmerkt als een ANBI-stichting. Dit houdt in dat het een algemeen nut beogende instelling is welke zich inzet voor het algemeen nut. Daarnaast hoeft een ANBI geen schenkbelasting of erfbelasting te betalen. Uw bijdrage komt in aanmerking voor fiscale aftrek als gewone gift.