Draag uw steentje bij!

Project restauratiefonds 2016
 • De historische muren van de Leidse tuin op landgoed Duivenvoorde zijn in zeer slechte staat. Daarom is de restauratie van deze muren verkozen tot het project 2016 van het Restauratiefonds Duivenvoorde. Na herstel kan zoals vanouds weer leifruit in de luwte van deze ommuurde tuin worden geteeld.

  Waarom restauratie hard nodig is
  De historische muur uit het eind van de negentiende eeuw is erg in verval. Op sommige plaatsen wordt de muur momenteel gestut om instorten te voorkomen. Ook zijn op meerdere plekken de afdekkende dakpannen verdwenen, waardoor regenwater de muur binnendringt. De restauratie is een kostbare aangelegenheid. Daarom roept de Stichting Duivenvoorde iedereen die Duivenvoorde een warm hart toedraagt op: ‘Draag uw steentje bij’.

  Publieksactie
  Er is inmiddels door de provincie Zuid-Holland en het Prins Bernhard Cultuurfonds al een bedrag van € 100.000 beschikbaar. De totale restauratie kost naar schatting € 250.000. Het streefdoel van de publieksactie is € 25.000. De publieksactie voor de muur gebeurt vanuit het Restauratiefonds Duivenvoorde. Dit jaar kan iedereen onder het motto ‘Draag uw steentje bij’ voor een bedrag van € 10 symbolisch een steen uit de muur rond de Leidse tuin adopteren.

  Bekijk de muur
  Bekijk hieronder waarom het zo belangrijk is dat de muur gerestaureerd wordt volgens Dick de Vlieger (landgoedopzichter Duivenvoorde) en Annette de Vries (directeur Duivenvoorde). 

   

  Leidse tuin
  De Leidse tuin is een nuts- of moestuin uit circa 1879, het bouwjaar van de naastgelegen voormalige jachtopzienerswoning. De tuin is voortgekomen uit de boomgaard die rond 1717 op deze plek werd aangelegd. Tot het midden van de 20ste eeuw verbouwden de bewoners van de buitenplaats hier hun groenten voor dagelijks gebruik. Later vond hier de kerstbomenteelt plaats, die recentelijk is verplaatst naar de bloementuin elders in het park. 

  De Leidse tuin is sinds 2015 dagelijks opengesteld voor het publiek. Hier zal het nieuwe bezoekerspaviljoen – ontvangst/kassa, horeca en landgoedwinkel – komen. Het is een heerlijke plek om te verpozen. De restauratie zal naar verwachting in 2017 worden uitgevoerd.

   

  Terug naar Steun ons

  Deel deze pagina
Direct doneren

Wilt u graag uw steentje bijdragen aan dit project? Hieronder kunt u eenvoudig een bedrag doneren en daarmee de restauratie van de tuinmuur steunen. 

Met iedere €10,- adopteert u symbolisch een steen. Meerdere stenen adopteren kan natuurlijk ook. Vanaf €50,- wordt u Vriend van het Restauratiefonds Duivenvoorde.
 

Doneren

 

Rechtstreeks doneren kan ook: NL 40 INGB 0007 8401 01, ten name van Restauratiefonds Duivenvoorde te Voorschoten.

 

Brochure: Draag uw steentje bij - pdf