Nalaten aan Duivenvoorde

 • Als u ons cultureel erfgoed een warm hart toedraagt, kunt u besluiten om Duivenvoorde in uw testament op te nemen als een van de begunstigden van uw nalatenschap.

  Uw wensen vastleggen in uw testament

  Testament opstellen
  U kunt in uw testament een financiële begunstiging voor Stichting Duivenvoorde opnemen. Het opstellen of wijzigen van een testament gebeurt met inschakeling van een notaris. Tijdens een gesprek met de notaris vertelt u wat uw wensen zijn. De notaris zal uitleggen wat de mogelijkheden en de kosten zijn. Een eenmaal ondertekend testament kunt u altijd weer wijzigen bij de notaris.

  Mogelijkheden
  U kunt bijvoorbeeld Stichting Duivenvoorde tot (mede) erfgenaam benoemen. Of u kunt een legaat in uw testament opnemen. Dat kan een bepaald bedrag zijn of een bezit, zoals een kunstverzameling of waardevolle sieraden. De opbrengst van de verkoop komt dan ten goede aan Stichting Duivenvoorde. De notaris zal u graag voorlichten over alle mogelijkheden die er zijn.

  ANBI-status
  Mocht u een bedrag nalaten aan Stichting Duivenvoorde, dan komt dat bedrag volledig aan deze stichting ten goede. Stichting Duivenvoorde heeft de zogeheten ANBI-status en dat betekent dat er over uw legaat geen erfbelasting verschuldigd is. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling.

  Wat moet er gebeuren op Duivenvoorde?

  Het kasteel en omliggend park trekken steeds meer bezoekers. Dit is mede te danken aan de inzet van ruim honderd vrijwilligers die meehelpen dit prachtige monument te behouden. Stichting Duivenvoorde is geheel aangewezen op eigen inkomsten, fondsen, giften en sponsorgelden. De kosten voor het in stand houden en in oude staat terugbrengen van dit monument zijn hoog. Zonder financiële steun van andere partijen is het niet mogelijk Duivenvoorde voor de Nederlandse cultuur te behouden.

  Een greep uit de noodzakelijke investeringen voor de komende jaren:
  - Restauratie vergulding van de 18de-eeuwse Marot Zaal.
  - Restauratie textiele aankleding van de Blauwe Logeerkamer, Turkse Kamer en Porseleinkamer.
  - Restauratie van het koetshuis.
  - Onderhoud kasteel en beheer park.
  - Conservering van de kunstcollectie.
  - Verdere digitale ontsluiting van de collectie.
  - Vernieuwing verlichting en besparing op energiekosten.
  - Herstel van de historische wandelverbinding naar Koninklijk landgoed De Horsten.
  - Het organiseren van (meer) evenementen, open dagen, tentoonstellingen en lezingen.
  - Masterplan educatie voor jong en oud.

  Meer informatie

  Voor meer informatie kunt u natuurlijk ook altijd vrijblijvend contact opnemen met Antoinette van Dorssen, directeur Stichting Duivenvoorde: 071-5613815 of a.v.dorssen@kasteelduivenvoorde.nl.

   

   

  Deel deze pagina