Eerdere projecten Restauratiefonds

 • Project 2016: Draag uw steentje bij!

  De historische muren van de Leidse tuin op landgoed Duivenvoorde waren in zeer slechte staat. Daarom was de restauratie van deze muren verkozen tot het project 2016 van het Restauratiefonds Duivenvoorde. Nu kan, zoals vanouds, weer leifruit in de luwte van deze ommuurde tuin worden geteeld.

  Waarom restauratie hard nodig was
  De historische muur uit het eind van de negentiende eeuw was erg in verval. Op sommige plaatsen werd de muur gestut om instorten te voorkomen. Ook waren op meerdere plekken de afdekkende dakpannen verdwenen, waardoor regenwater de muur binnendrong. De restauratie was een kostbare aangelegenheid. Daarom riep de Stichting Duivenvoorde iedereen die Duivenvoorde een warm hart toedraagt op: ‘Draag uw steentje bij’.

  Financiering
  Er is door de provincie Zuid-Holland en het Prins Bernhard Cultuurfonds een bedrag van € 100.000 beschikbaar gesteld. Ook de heer F.J.A.M. van der Helm, Beschermheer Restauratiefonds Duivenvoorde, zijn wij zeer dankbaar voor zijn belangrijke bijdrage aan dit project. Daarnaast was er een publieksactie voor de muur vanuit het Restauratiefonds Duivenvoorde. Onder het motto ‘Draag uw steentje bij’ kon iedereen voor een bedrag van € 10 symbolisch een steen uit de muur rond de Leidse tuin adopteren.


  Project 2015: Aankoop Schelfhout uit oud familiebezit

  Twee keer in haar geschiedenis wist de Vereniging Rembrandt werk uit de voormalige collectie Steengracht van Duivenvoorde voor Nederlands publiek bezit te verwerven. De eerste keer was in 1913 in Parijs, toen zes oude meesters uit deze collectie werden aangekocht voor het Mauritshuis. In 2015 lukte het nogmaals: het monumentale Schaatsers bij een Hollandse stad uit 1857 (95 x 145 cm) van Haagse romantische landschapschilder Andreas Schelfhout (1787-1870) weer thuis op Duivenvoorde!

  Het schilderij spreekt met zijn treffende details gelijk tot de verbeelding. Het ijs kraakt. Je voelt de kou. Jong en oud zwieren over het ijs, maken een gezellig babbeltje of warmen zich bij de koek en zopie. Het werk was ooit een topstuk binnen de collectie Steengracht, een verzameling oude en levende meesters die vanaf het midden van de 18de-eeuw bijeen werd gebracht. Na de dood van Hendricus Adolphus Steengracht van Duivenvoorde (1836-1912) werd de schilderijencollectie geveild in Parijs en Amsterdam. Nu is dit schilderij uit oud-familiebezit, mede dankzij het Restauratiefonds Duivenvoorde, weer thuis.

               
           


  Project 2013-2014: Restauratie vergulding Marot Zaal

  De monumentale Marot Zaal van Kasteel Duivenvoorde is rond 1717 gemaakt in opdracht van Arent IX van Wassenaer. De zaal diende als ontvangst- en pronkzaal. In Nederland zijn maar weinig van dit soort pronkzalen als ensemble intact gebleven. Toch mist de Marot Zaal iets wat ze ooit had: een vergulding met bladgoud.

  In het verleden is bronsverf over deze vergulding geplaatst en deze laag is vervolgens verbruind en dof geworden. Daarnaast verkeren de penanttafels en -spiegels in slechte staat. De restauratie bestaat uit het verwijderen van de bronsverf, waardoor de oorspronkelijke olievergulding weer zichtbaar wordt en hersteld kan worden.

  Er is begonnen met de restauratie van het ensemble van de penanttafels en -spiegels. Later volgen de schilderijlijst en ornamenten. Met hulp van het Restauratiefonds kon een voorbereidend onderzoek en een pilot met een set meubels worden gerealiseerd. Deze eerste set is inmiddels, geheel gerestaureerd, teruggeplaatst in de zaal.

  Project 2012: Restauratie historisch torenuurwerk

  Hoog in het kasteel prijkt een authentiek historisch torenuurwerk. Hiervan dateert de schitterende wijzerplaat uit 1688, de slagklok uit de 18de eeuw (achterzijde kasteel) en het mechanisch uurwerk uit circa 1900. Een sieraad voor het kasteel.

  10 jaar lang stond het uurwerk stil, maar nu klingelt de klok weer en geeft de wijzerplaat aan wandelaar en museumbezoeker de juiste tijd aan. Mede dankzij het Restauratiefonds Duivenvoorde. De befaamde klokkengieterij en uurwerkfabriek Koninklijke Eijsbouts uit Asten, opgericht in 1872, verzorgde de restauratie.

  Terug naar Steun ons

  Deel deze pagina