Organisatie

 • Stichting Duivenvoorde

  Bedrijfsinformatie
  RSIN              002985044
  KvK               41165929
  Sector           Cultureel erfgoed en natuurbeheer

  Stichting Duivenvoorde heeft de ANBI-status.


  Bestuur

  Voorzitter 
  Dhr. mr. A.G.J. baron van Wassenaer van Catwijck

  Secretaris-penningmeester
  Dhr. mr. R.W. baron Snouckaert van Schauburg

  Algemeen bestuurslid
  Dhr. mr. ir. drs. P. Arensman
  Dhr. C. van Boetzelaer

  Mw. F.M. Diercks
  Mw. mr.  E.B. baronesse Schimmelpenninck van der Oye
  Mw. drs. S. van der Stok- de Clercq
  Mw. J.C. Wiesenhaan


  Bestuur Stichting Duivenvoorde


  Medewerkers

  Directeur 
  Mw. drs. A. (Antoinette) van Dorssen

  Kasteelbeheerder
  Dhr. P. (Peter) van der Meer

  Conservator
  Mw. S. (Simone) Nieuwenbroek

  Officemanager
  Mw. M. (Merel) IJsbrandij MA

  Sales
  Mw. M. (Marijn) van Drooge-Brouwer

  Landgoed en park
  Dhr. T.W.J. (Dick) de Vlieger

  Medewerker landgoed en park
  Dhr. E. (Eric) Hoogstraat

  Beloningsbeleid
  Het bestuur ontvangt geen vacatiegeld. Het bestuur ontvangt op verzoek een vergoeding voor aantoonbaar gemaakte kosten. Het beloningsbeleid voor medewerkers is conform CAO Bosbouw.


  Bestuur en staf Duivenvoorde

  Statuten, bestuursreglement en jaarverslagen

  De statuten, het bestuursreglement en het overzicht jaarverslagen en jaarrekeningen is hier te vinden. 

  Doelstelling & missie

  Doelstelling
  Duivenvoorde is een ensemble van landgoed, kasteel en park met wortels die teruggaan tot in de vroege 13de eeuw. Het landgoed beslaat een gebied van ruim 260 hectare weidegrond, bos en park in een sterk verstedelijkt gebied. Gelegen tussen de duinen in het westen en het polderlandschap in het oosten, is het gebied cultuurhistorisch en ecologisch van groot belang voor de Randstad. Doel van Stichting Duivenvoorde is het behoud van het kasteel met inboedel en landgoed Duivenvoorde te Voorschoten als levend cultuur- en natuurmonument.  Openstelling voor het publiek speelt hierin een centrale rol. Kernactiviteiten: museum, landgoedbeheer en locatieverhuur.

  Missie
  Landgoed Duivenvoorde biedt een gastvrije en betekenisvolle ontvangst aan iedereen die nieuwsgierig is naar erfgoed, geschiedenis en kunst of van wandelen en natuur houdt. Het authentieke huis ademt een sfeer ‘van toen’. Het verhaal van de Hollandse adellijke families die gedurende eeuwen, samen met hun pachters en personeel, op dit landelijke buiten hebben geleefd, maakt de geschiedenis van huis, park en landgoed voor de hedendaags bezoeker – jong en oud – beleefbaar. Een bezoek aan Duivenvoorde draagt bij aan maatschappelijk en economisch draagvlak voor het behoud van dit bijzondere rijksmonument.

  Partners

  Het overzicht van partners van Duivenvoorde is hier te vinden.

  Contactgegevens

  Kasteel Duivenvoorde
  Laan van Duivenvoorde 4
  2252 AK Voorschoten

  T: 071-561 37 52
  E: info@kasteelduivenvoorde.nl

  Zie ook onze contactpagina.

  Deel deze pagina