Doelstelling & missie

Stichting Duivenvoorde
  • Doelstelling
    Duivenvoorde is een ensemble van landgoed, kasteel en park met wortels die teruggaan tot in de vroege 13de eeuw. Het landgoed beslaat een gebied van ruim 260 hectare weidegrond, bos en park in een sterk verstedelijkt gebied. Gelegen tussen de duinen in het westen en het polderlandschap in het oosten, is het gebied cultuurhistorisch en ecologisch van groot belang voor de Randstad. Doel van Stichting Duivenvoorde is het behoud van het kasteel met inboedel en landgoed Duivenvoorde te Voorschoten als levend cultuur- en natuurmonument.  Openstelling voor het publiek speelt hierin een centrale rol. Kernactiviteiten: museum, landgoedbeheer en locatieverhuur.

    Missie
    Landgoed Duivenvoorde biedt een gastvrije en betekenisvolle ontvangst aan iedereen die nieuwsgierig is naar erfgoed, geschiedenis en kunst of van wandelen en natuur houdt. Het authentieke huis ademt een sfeer ‘van toen’. Het verhaal van de Hollandse adellijke families die gedurende eeuwen, samen met hun pachters en personeel, op dit landelijke buiten hebben geleefd, maakt de geschiedenis van huis, park en landgoed voor de hedendaags bezoeker – jong en oud – beleefbaar. Een bezoek aan Duivenvoorde draagt bij aan maatschappelijk en economisch draagvlak voor het behoud van dit bijzondere rijksmonument.

    Deel deze pagina