Disclaimer & auteursrecht

  • Deze website wordt beheerd door Stichting Duivenvoorde te Voorschoten. Bij het ontwerpen en samenstellen van deze site is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

    Mocht u problemen ondervinden op onze site, laat ons dit dan weten door het sturen van een e-mail naar activiteiten@kasteelduivenvoorde.nl. Wij zullen dan onze uiterste best doen om het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen.

    Stichting Duivenvoorde accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van, of door informatie aangeboden op de website dan wel door onvolledigheid op welke manier dan ook. Deze website bevat links naar websites van derden en Stichting Duivenvoorde is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van websites van derden.

    Alle rechten waaronder alle intellectuele eigendomsrechten op alle inhoudelijke informatie en het beeldmateriaal op de website blijven te allen tijde voorbehouden aan Stichting Duivenvoorde dan wel haar licentiegevers. Gebruik hiervan is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Duivenvoorde dan wel haar licentiegevers.

    Deel deze pagina