Copyright

  • We hebben ons best gedaan om deze website zo compleet en aantrekkelijk mogelijk te maken. We gebruiken enkel authentieke teksten en eigen beeldmateriaal. Wanneer we teksten of foto’s gebruiken die niet door ons gemaakt zijn, dan vermelden we dit er altijd duidelijk bij.

    Wilt u teksten, afbeeldingen of andere data vanaf deze website kopiëren, verspreiden of doorgeven? Indien het voor niet-commerciële of privé doeleinden is en u onze naam (liefst met een link naar de betreffende pagina) er duidelijk bij vermeldt, dan mag dat.

    Is uw doeleind commercieel of twijfelt u, maar wilt u wel graag iets van onze website overnemen? Stuur ons dan uw verzoek via activiteiten@kasteelduivenvoorde.nl. Grote kans dat we gewoon ‘ja’ zeggen; we zijn immers trots op wat we hebben gerealiseerd. Persberichten mogen, onder vermelding van onze naam, te allen tijde gebruikt worden.

    Deel deze pagina