Crowdfunding

Help Voorschoten op de kaart te zetten
 • Kasteel Duivenvoorde is in potentie dé belangrijkste toeristische trekker van Voorschoten. Onder het motto Open Duivenvoorde werkt de Stichting aan het vergroten van haar bekendheid en aantrekkingskracht en het verdubbelen van de bezoekersaantallen. Door als Voorschoten en Duivenvoorde de handen ineen te slaan, ontstaat een krachtige win-winsituatie. Enerzijds kunnen bezoekers van Duivenvoorde met een actieve voorlichting de weg naar andere plaatsen en gelegenheden in Voorschoten vinden, terwijl anderzijds bezoekers van het centrum van Voorschoten hun weg naar Duivenvoorde vinden.

  Crowdfundingsactie
  Om alle kosten voor het bezoekerspaviljoen te dekken, heeft de provincie Zuid-Holland al een fors bedrag toegekend, waarmee de eerste stap is gezet. Voor de volgende stap worden de Voorschotense ondernemers opgeroepen het project te steunen. Hiervoor is een unieke crowdfundingsactie gestart. Ook particulieren kunnen het project via deze weg steunen. Kijk hier hoe u ons concreet kunt helpen. 

  Ondernemersvereniging Voorschoten
  Ondernemersvereniging Voorschoten (OVV) onderkent het groeiende belang van de toeristische en recreatieve sector voor de economie van het dorp en de rol die het landgoed en kasteel daarin spelen. De OVV steunt Stichting Duivenvoorde dan ook volop bij haar ambities om een bezoekerspaviljoen te realiseren en roept de Voorschotense ondernemers op in te schrijven voor één of meer coupures van de lening en/of Stichting Duivenvoorde op een andere manier te steunen. Ook bedrijven elders uit de regio worden van harte uitgenodigd zich bij dit initiatief aan te sluiten. 

  Ondernemers kunnen zich intekenen voor één of meer coupures van een eeuwigdurende lening van € 500, die jaarlijks 3% rente uitkeert en recht geeft op een (gezins)jaarkaart voor het park en een jaarlijkse ontvangst op het kasteel. Ook krijgt de obligatieverstrekker als sponsor een eervolle vermelding op de website van Duivenvoorde. Lening en tegenprestatie gaan pas in zodra met de feitelijke bouw van het paviljoen wordt gestart. 

   

   

   

   

  Deel deze pagina
Steunen

Download hier het inschrijfformulier.

U kunt als bedrijf en/of particulier ook op andere manieren steunen. Bijvoorbeeld door als bedrijf officieel Partner te worden. Aan het partnership kunnen exclusieve tegenprestaties worden gekoppeld.

Wilt u niet als bedrijf maar als particulier bijdragen aan het behoud van Duivenvoorde, dan kunt u Vriend/Begunstiger/Mecenas worden van het Restauratiefonds Duivenvoorde. Voor meer informatie hierover kijkt u hier