Vacature: directeur Stichting Duivenvoorde

vrijdag 17 augustus 2018
 • Organisatie
  Landgoed Duivenvoorde in Voorschoten is een uniek en oorspronkelijk ensemble van kasteel, park en omliggende landerijen, waarvan de wortels teruggaan tot in de vroege 13de eeuw. De totale omvang van het landgoed is 262 hectare. Gelegen in de drukke Randstad vormt het – samen met het naastgelegen koninklijk Landgoed De Horsten – de laatste nog intacte groene verbinding tussen de duinen en het Groene Hart. Het gebied is cultuurhistorisch en ecologisch van groot belang. Het landgoed functioneert financieel en organisatorisch als een geheel, waarbij de samenstellende delen elkaar ondersteunen en versterken.

  Het kasteel, met historische interieurs en kunstcollectie, is als erkend museum opgenomen in het Museumregister. Naast de museale functie wordt het kasteel met direct omliggende omgeving gebruikt als locatie voor huwelijken, diners, concerten, ontvangsten en vergaderingen. Het park is een wandelpark met belangrijke natuurwaarden. De omliggende landerijen hebben een agrarische functie met drie actieve bedrijven, maar ook hier wordt aandacht besteed aan behoud van landschaps- en natuurwaarden. Voor het in stand houden van het landgoed was en is Duivenvoorde voor een aanzienlijk deel aangewezen op “pachtinkomsten”. Het kasteel, de andere boerderijen en de woningen op het landgoed worden inmiddels bewoond door particulieren.

  Na een grootschalige restauratie is in 1960 de Stichting Duivenvoorde opgericht. Stichting Duivenvoorde heeft als doel het onderhoud en behoud van het landgoed Duivenvoorde. Het is een publieksgericht samenspel van kasteel, park en landerijen waar met passie de geschiedenis van de Hollandse families die hier woonden wordt verteld en getoond. Duivenvoorde wil de mogelijkheid bieden om de tradities van toen te ervaren en te vertalen naar een relevante beleving van nu, met als doel om dit bijzondere Top 100 Rijksmonument voor Nederland te behouden. In 2026 zal Duivenvoorde 800 jaar bestaan. Zij stelt het duurzaam behoud van haar rijke historie in combinatie met een exploitatie van kasteel en landerijen op duurzame en toekomstbestendige wijze centraal in haar strategie en beleid.

  Structuur
  Aangezien de directeur van Stichting Duivenvoorde besloten heeft haar carrière elders voort te zetten, zijn wij momenteel op zoek naar een nieuwe directeur die integraal leiding geeft aan het landgoed en fungeert als boegbeeld van Duivenvoorde. Deze persoon wordt benoemd en legt verantwoordelijkheid af aan het Bestuur, bestaande uit 7 personen. In overleg met de directeur bepalen zij de strategie voor Duivenvoorde. Het motto daarbij is “veranderen om te behouden”.

  De organisatie van Duivenvoorde bestaat uit 6 medewerkers, werkzaam op het gebied van managementondersteuning, sales, collectie, kasteelbeheer, park- en terreinbeheer. De vaste staf wordt versterkt door een rentmeester en tijdelijke inhuur van freelancers, onder meer voor collectiebeheer en communicatie/sociale media.

  Daarnaast drijft Duivenvoorde op circa 140 vrijwilligers, die werkzaam zijn in kasteel en park. De directeur is eindverantwoordelijk voor de dagelijks gang van zaken, financiën, fondsenwerving, de externe relaties, het contact met het Bestuur, de rentmeester en (erf- )pachters en geeft leiding aan medewerkers en vrijwilligers.

  Taken en Verantwoordelijkheden
  Stichting Duivenvoorde ontvangt geen exploitatiesubsidie en is geheel aangewezen op eigen inkomsten en fondsenwerving. De strategie voor het behoud van Duivenvoorde is gericht op het realiseren van een duurzame, samenhangende en financieel gezonde ontwikkeling van het landgoed met zijn natuur, museale en bedrijfsmatige waarden. Het over de hele linie versterken van de naamsbekendheid van Duivenvoorde is hiervoor een belangrijke voorwaarde.

  De stichting is derhalve op zoek naar een Directeur met de volgende competenties:
  • Academisch of HBO-opleidings- en denkniveau;
  • Relevante managementervaring (bij voorkeur in de non-profit sector);
  • Gevoel voor en/of kennis op het gebied van duurzaam landschapsbeheer;
  • Kennis en ervaring op het gebied van (museale) cultuur en cultureel erfgoed; • Aantoonbare ervaring met fondsenwervende activiteiten;
  • Bedreven in stakeholdermanagement;
  • Goed financieel economisch inzicht ;
  ▪ Ervaring met het werken met een groot (vrijwilligers)team;
  ▪ Affiniteit met de regio strekt tot aanbeveling.

  Profiel
  • Strategisch en innovatief (bedenken van passende nieuwe verdienmodellen);
  • Daadkracht en inspirerende persoonlijkheid;
  • Respect voor het verleden en met nieuwsgierigheid voor de toekomst;
  • Affiniteit en passie voor cultureel erfgoed en landschapsbeheer;
  • Representatief; Geboren netwerker;
  • Over uitstekende communicatieve vaardigheden beschikt en uiteenlopende doelgroepen weet aan te spreken;
  • Gevoel voor marketing en ondernemerschap;‘Go-getter’: ondernemend, pragmatisch, “hands-on” en doelgericht;
  • Warm betrokken persoonlijkheid met gevoel voor sociale verhoudingen.

  Wat Stichting Duivenvoorde biedt
  Een interessante en veelzijdige functie van 32 uur per week die mogelijkheid biedt om een uniek landgoed in Nederland te helpen behouden en in deze moderne tijd verder te ontwikkelen.
  Arbeidsvoorwaarden zijn op basis van ervaring en in overeenkomst met CAO VRM.

  Sollicitatie
  Heb je interesse in deze functie, stuur dan je CV en een motivatiebrief vóór 4 september naar info@duxinternational.com, ovv “Directeur Duivenvoorde”, ter attentie van Karin Doeksen.

   

  Terug naar nieuws

  Deel deze pagina