Broedvogelmonitoring Duivenvoorde

vrijdag 30 september 2016
 • In het voorjaar van 2016 is ons landgoed op broedvogels geïnventariseerd door Natuuronderzoeksbureau Remeeus. Wij vonden die inventarisatie nodig. Immers, een paar jaar geleden heeft een parkherstelplan plaatsgevonden; er werd o.a. een nieuwe vijver gegraven, bosvakken werden aangepast en de padenstructuur werd behoorlijk uitgebreid. Op zo’n moment is het interessant om te achterhalen hoe de fauna gaat reageren op de doorgevoerde veranderingen.

  Rijke vogeltuin
  Uit de inventarisatie is gebleken dat ons landgoed een rijke ‘vogeltuin’ is. Er zijn maar liefst 45 vogelsoorten broedend aangetroffen, met in totaal 294 broedgevallen.  De ruime aanwezigheid van water leverde bijvoorbeeld 27 broedgevallen van de wilde eend op. Kijken we naar vogels van struiken en struwelen, dan scoren winterkoning en zwartkop hoog met elk 24 territoria. Natuurlijk hebben we ook smaakmakers, soorten die kleur geven aan uw wandeling, zoals: ijsvogel, groene specht, putter en appelvink.

  Wij zijn er trots op dat ons landgoed zo’n indrukwekkende vogelbevolking heeft en dat wij u in de gelegenheid kunnen stellen van al dat moois te genieten. Wij hopen dat de vogelstand zich gunstig blijft ontwikkelen; toekomstige inventarisaties moeten dat uitwijzen.

  N.b. de weidevogels vielen buiten deze monitoring, met dit onderzoek is alleen het park en omliggende bosjes (de buitenplaats) geïnventariseerd. De weidevogels op Duivenvoorde zijn nog het meest te vinden in het Wassenaarse gedeelte van het landgoed. Zij vallen onder een andere al langer lopende monitoring.

     
  Foto links: putter / rechts: groene specht

  Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met landgoedopzichter Dick de Vlieger.

   

  Terug naar nieuws

  Deel deze pagina