Bezoekerspaviljoen... het komt eraan!

vrijdag 15 juli 2016 - Update bezoekerspaviljoen
 • Waar staan we?
  Achter de schermen is het afgelopen jaar hard gewerkt aan de stappen die nodig zijn voor de realisatie van het Bezoekerspaviljoen Duivenvoorde in de Leidse tuin. Er ligt inmiddels een prachtig definitief ontwerp van het gebouw door architectenbureau 70F architecture en de aanvraag tot de omgevingsvergunning is ingediend. Er is een kandidaat-ondernemer waarmee gesprekken lopen. In de loop van de zomer start de aanbesteding van de bouw van het paviljoen. De financiering is goeddeels rond, dankzij aan Provincie Zuid-Holland, Bouwfonds Cultuurfonds, Rabobank Stimuleringsfonds, Nut Voorschoten, Voorschotense ondernemers en Stichting Duivenvoorde. Het licht gaat echter pas definitief op groen als de vergunning binnen is, het contract met de ondernemer is gesloten en de aanbesteding succesvol is afgerond. De planning is dat het paviljoen in 2017 open zal gaan.

  Wat ging eraan vooraf?
  Stichting Duivenvoorde liet in 2007 een Masterplan voor het herstel van het Engelse landschapspark van Duivenvoorde opstellen door landschapsarchitect Michael van Gessel. Doel hiervan was enerzijds het herstel van de vitaliteit en scherpte van de 19de-eeuwse tuinaanleg van J.D. Zocher jr. Anderzijds zou het park ‘bij de tijd’ worden gebracht door de aantrekkelijkheid voor het publiek te vergroten. Meer wandelpaden, nieuwe wandelbruggen, meer zitbankjes. Kortom, het bieden van een gastvrije ontvangst aan de bezoekers van Duivenvoorde. Het herstelde park is in september 2015 officieel geopend. Sindsdien is de Leidse tuin, met haar mooie boomgaard en bloemen- en kruidentuin ook toegevoegd aan het publieke domein.

  In 2011 is in het bestemmingsplan Buitenplaats Duivenvoorde vastgelegd dat er een horecavoorziening in de Leidse tuin kan worden  gerealiseerd. Michael van Gessel heeft daarvoor het beeldkwaliteitsplan ‘Schuur in de Leidse tuin’ opgesteld dat bepalend is geweest voor de verdere uitwerking van deze voorziening.  Een bezoekerspaviljoen vormt een onmisbare voorziening voor het Open Duivenvoorde en is bovenal een logische kroon op het prachtig herstelde landschapspark. Het bezoekerspaviljoen krijgt de functie van kassa & publieksontvangst, landgoed- en museumwinkel en horeca. Het moet in alles aansluiten bij de spirit of the place van Duivenvoorde. Met dit bezoekerspaviljoen stevent Duivenvoorde af op een grootse viering van haar 800-jarig bestaan in 2026.

  Meer over het bezoekerspaviljoen leest u hier.

     

  Terug naar nieuws

  Deel deze pagina