Broedvogelinventarisatie op Duivenvoorde

vrijdag 24 juni 2016
  • In het vroege voorjaar is besloten om een broedvogelinventarisatie te laten uitvoeren in het herstelde landschapspark van het landgoed Duivenvoorde. Natuuronderzoeksbureau Remeeus uit Den Haag doet op dit moment de telling.

    Omdat uit het verleden geen officiële gegevens bekend zijn spreken we hier van een nulmeting. Aan de hand van vogelgezang worden van maart tot en met juni meerdere keren in de nanacht en vroege ochtenduren plekken opgetekend waar de vogels zich laten horen om zo verspreidingskaarten te kunnen maken. Daarna volgen een rapportage en eventuele adviezen. Met die gegevens als uitgangspunt kan in de toekomst de ontwikkeling van de vogelstand goed worden gevolgd.

    Met grote interesse zien we uit naar wat er zoal broedt tussen het oude en jonge groen.

         

    Deel deze pagina