Over het landgoed

 • Behalve het kasteel heeft ook de tuin van Duivenvoorde de status van rijksmonument. Het landgoed ligt in een met bosschages gelardeerd veenweidegebied, grenst ten dele aan een oude strandwal en beslaat een totale oppervlakte van ruim 260 hectare. Het hart van het landgoed wordt gevormd door het kasteel, waarvan de wortels teruggaan tot in de 13de eeuw, gelegen in een recent hersteld landschapspark in Engelse stijl. 

  Flora en fauna
  De parkaanleg met schitterende (ver)gezichten, lanen en slingerpaden kent een bijzondere flora en fauna. Er zijn veel soorten vogels, waaronder de ijsvogel en de groene specht, maar ook talloze dieren als eekhoorntjes en vleermuizen. En wat te denken van zeldzame plantensoorten, waaronder de zogenaamde stinzenflora: planten die specifiek voorkomen op historische landgoederen. Het park is als een groene oase midden in de drukke Randstad en erg geliefd bij wandelaars en natuurliefhebbers. Lees hier meer over de flora en fauna.

  Pachtboerderijen en kwekers
  Bijzonder is dat het landgoed nooit is verkocht maar door vererving op andere geslachten is overgegaan. Voor het in stand houden van het landgoed was en is Duivenvoorde voor een aanzienlijk deel aangewezen op “pachtinkomsten”. Van oudsher is er een aantal boerderijen verbonden aan het landgoed. Drie van deze boerderijen hebben thans nog een agrarische functie. De oudste boerderij die nog als zodanig functioneert, is de “Kasteelhoeve”, uit ca. 1575. Andere boerderijen en woningen op het landgoed worden inmiddels bewoond door particulieren. Verder zijn er nog enkele bloemenkwekers en volkstuinders onder de pachters van Duivenvoorde.

  Imkerij Duivenvoorde
  Duivenvoorde zet zich actief in voor het behoud van het landgoed als levend natuurmonument. Gelegen tussen de duinen in het westen en het polderlandschap in het oosten, is het landgoed cultuurhistorisch en ecologisch van groot belang voor de Randstad. Een concreet voorbeeld daarvan is de imkerij. Bijen zijn enorm belangrijk voor mens en natuur, maar worden helaas wereldwijd bedreigd met uitsterven. Gelukkig wordt er op Duivenvoorde actief geïmkerd wat de bijenpopulatie in de directe omgeving ten goede komt. Lees hier meer over de Imkerij Duivenvoorde.

  Haagwijk
  Op initiatief van de Stichting Duivenvoorde is op Haagwijk, een eeuwenoud onderdeel van Landgoed Duivenvoorde, een eigentijdse monumentale buitenplaats verrezen. Onder leiding van projectontwikkelaar Being Development, in samenwerking met architectenbureau Powerhouse Company en Delva Landscape Architects, zijn er acht vrijstaande woningen en een appartementengebouw gerealiseerd. Buitenplaats Haagwijk ligt aan de Vliet en is onderdeel van ‘De Duivenvoordecorridor’. Dit unieke gebied met hoge cultuur- en natuurwaarden, verbindt samen met het koninklijke Landgoed ‘De Horsten’ de groene waterrijke polders met de duinen, het strand en de zee. 

  Rijtuigenproject
  Drie rijtuigen en een minislee van Kasteel Duivenvoorde zijn in de periode september 2017 - augustus 2018 gerestaureerd. Deze restauratie was hard nodig, want de tand des tijds had de vier aardig te pakken gehad. Na de afronding van dit project zijn de rijtuigen teruggekeerd naar het landgoed en opgesteld in het koetshuis. Lees hier meer over het werk dat in die periode verzet is.

  Deel deze pagina