Landgoed Duivenvoorde

 • Landgoed Duivenvoorde
  Het landgoed ligt in een met bosschages gelardeerd veenweide gebied, grenst ten dele aan een oude strandwal en beslaat een totale oppervlakte van ruim 260 hectare. Het hart van het landgoed wordt gevormd door het in aanleg 13de eeuwse kasteel, gelegen in een recent hersteld landschapspark in Engelse stijl. De reconstructie van het park is in 2015 voltooid.

  Landgoed Duivenvoorde ontleent zijn naam waarschijnlijk aan twee vroegere waterlopen, genaamd de “Duve” en de “Voor”. Het kasteel staat tussen de oude loop van deze stroompjes. In 1226 wordt al melding gemaakt van “Duvenvoirt”. Het woonhuis was toen nog een eenvoudige woontoren, de “donjon”. Resten van de vierkante donjon zijn nog in de bebouwing aanwezig. In 1631 kreeg het kasteel zijn huidige uiterlijk.

  Pachtboerderijen en kwekers
  Bijzonder is dat het landgoed nooit is verkocht maar door vererving op andere geslachten is overgegaan. Voor het in stand houden van het landgoed was en is Duivenvoorde voor een aanzienlijk deel aangewezen op “pachtinkomsten”. Van oudsher is er een aantal boerderijen verbonden aan het landgoed. Drie van deze boerderijen hebben thans nog een agrarische functie. De oudste boerderij die nog als zodanig functioneert, is de “Kasteelhoeve”, uit ca. 1575. Andere boerderijen en woningen op het landgoed worden inmiddels bewoond door particulieren. Verder zijn er nog enkele bloemenkwekers en volkstuinders onder de pachters van Duivenvoorde.

  Deel deze pagina