Imkerij Duivenvoorde

Duivenvoorde als levend natuurmonument
 • Duivenvoorde zet zich actief in voor het behoud van het landgoed als levend natuurmonument. Gelegen tussen de duinen in het westen en het polderlandschap in het oosten, is het landgoed cultuurhistorisch en ecologisch van groot belang voor de Randstad. Een concreet voorbeeld daarvan is de imkerij. Bijen zijn enorm belangrijk voor mens en natuur, maar worden wereldwijd bedreigd met uitsterven. Op Duivenvoorde wordt er actief geïmkerd wat de bijenpopulatie in de directe omgeving ten goede komt.

  De bijen op Duivenvoorde
  Honingbijen kunnen in de Randstad niet overleven zonder imker. Op Duivenvoorde wordt daarom actief geïmkerd met meerdere bijenvolken. Het landgoed van Duivenvoorde heeft een grote variëteit aan drachtplanten, voor zowel wilde bijen als honingbijen, vlinders en hommels. Het landgoed leent zich dus uitstekend om de bijenpopulatie in de Randstand te helpen in stand te houden.

  Op dit moment worden er 12 bijenvolken gehouden; de zogenaamde Buckfastbijen. De Buckfastbijen zijn volken die speciaal veredeld zijn met de focus op bepaalde kenmerken zoals vroeg vliegen, rustig in omgang, veel halen, snelle ontwikkeling in het voorjaar. Op dit moment (mei 2016) staan er 12 volken, waarvan 10 een op een op elkaar staan: deze techniek maakt het mogelijk om minder in de volken in te grijpen en dit geeft rust.

  Zelf bekijken?
  De bijenkasten bevinden zich in de bloementuin, die alleen op open dagen geopend is. En op sommige open dagen kunt u de imker Steven Kluft zelfs in actie zien, zoals bijvoorbeeld op de landelijke Open Imkerijdagen (zie hieronder). Ook kunnen bezoekers een afspraak met de imker maken om, als de (weers)omstandigheden het toelaten, een kast van binnen te bekijken. Voor meer informatie stuurt u een e-mail naar landgoed@kasteelduivenvoorde.nl.

  Deel deze pagina