Over het landgoed

 • Behalve het kasteel heeft ook de tuin van Duivenvoorde de status van rijksmonument. Het landgoed ligt in een met bosschages gelardeerd veenweidegebied, grenst ten dele aan een oude strandwal en beslaat een totale oppervlakte van ruim 260 hectare. Het hart van het landgoed wordt gevormd door het kasteel, waarvan de wortels teruggaan tot in de 13de eeuw, gelegen in een recent hersteld landschapspark in Engelse stijl. 

  Flora en fauna

  De parkaanleg met schitterende (ver)gezichten, lanen en slingerpaden kent een bijzondere flora en fauna. Er zijn veel soorten vogels, waaronder de ijsvogel en de groene specht, maar ook talloze dieren als eekhoorntjes en vleermuizen. En wat te denken van zeldzame plantensoorten, waaronder de zogenaamde stinzenflora: planten die specifiek voorkomen op historische landgoederen. Het park is als een groene oase midden in de drukke Randstad. Lees meer 

  Imkerij Duivenvoorde

  Duivenvoorde zet zich actief in voor het behoud van het landgoed als levend natuurmonument. Gelegen tussen de duinen in het westen en het polderlandschap in het oosten is het landgoed cultuurhistorisch en ecologisch van groot belang voor de Randstad. Een concreet voorbeeld daarvan is de imkerij. Bijen zijn belangrijk voor mens en natuur, maar worden wereldwijd bedreigd met uitsterven. Op Duivenvoorde wordt actief geïmkerd wat de bijenpopulatie in de directe omgeving ten goede komt. Lees meer

  Pachtboerderijen en kwekers

  Duivenvoorde is nooit verkocht en altijd door vererving op andere geslachten overgegaan. Voor het in stand houden van het landgoed was en is Duivenvoorde voor een groot deel aangewezen op pachtinkomsten. Van oudsher is er een aantal boerderijen verbonden aan het landgoed; drie hiervan hebben nog steeds een agrarische functie. De oudste boerderij die nog als zodanig functioneert is de Kasteelhoeve uit ca. 1575. Andere boerderijen en woningen op het landgoed worden inmiddels bewoond door particulieren. Verder zijn er nog enkele bloemenkwekers en volkstuinders onder de pachters van Duivenvoorde.

  Haagwijk

  Op initiatief van de Stichting Duivenvoorde is op Haagwijk, een eeuwenoud onderdeel van Landgoed Duivenvoorde, een eigentijdse monumentale buitenplaats verrezen. Onder leiding van projectontwikkelaar Being Development, in samenwerking met architectenbureau Powerhouse Company en Delva Landscape Architects, zijn er acht vrijstaande woningen en een appartementengebouw gerealiseerd. Lees meer

  Rijtuigenproject

  Drie rijtuigen en een minislee van Kasteel Duivenvoorde zijn in de periode september 2017 - augustus 2018 gerestaureerd. Deze restauratie was hard nodig, want de tand des tijds had de vier aardig te pakken gehad. Na de afronding van dit project zijn de rijtuigen teruggekeerd naar het landgoed en opgesteld in het koetshuis. Lees meer

  Deel deze pagina