Duivenvoorde gaat muur Leidse tuin restaureren

 • Kasteel Duivenvoorde gaat volgend jaar de muur om de Leidse tuin restaureren. Vanuit deze tuin vond in het verleden vele jarenlang de kerstbomenverkoop plaats. Het is een dure klus en er is nog niet voldoende geld beschikbaar. Daarom start Duivenvoorde een publieksactie om extra geld in te zamelen. We spreken met directeur Annette de Vries van de Stichting Duivenvoorde over muur en de publieksactie.

  Waarom moet de muur van de Leidse tuin worden opgeknapt?
  ”De muur om de Leidse tuin is een oude, historische tuinmuur, die erg in verval is. De muur dateert uit de late negentiende eeuw. De mortel tussen de stenen is gaan verpulveren. Bovendien zijn op allerlei plaatsen de afdekkende dakpannen er af, waardoor het regenwater in de muur doordringt. De Leidse tuin is in het kader van het parkherstelplan helemaal gerenoveerd. Er is nu een nieuwe boomgaard en een bloementuin met schitterende bloembedden gekomen en de tuin is sinds een jaar weer toegankelijk voor bezoekers.”

  Staat de muur echt op instorten?
  “De muur is voor een deel gestut, omdat die anders omvalt en er zijn ook delen waar de muur is ingestort of zelfs helemaal afgebrokkeld. En als we nog langer wachten wordt de muur steeds slechter. Sommige delen zullen moeten worden herbouwd, maar het overgrote deel betreft gewoon restauratie. En het is natuurlijk echt vakwerk en dat is duur.”

  In de Leidse tuin komt ook het toekomstige bezoekerspaviljoen?
  “We hopen dat in de loop van volgend jaar te realiseren. Daar kunnen bezoekers hun tickets kopen, de museum/landgoed winkel komt er en in het bezoekerspaviljoen kan men ook iets eten en drinken. De wens en de noodzaak om de muur van de Leidse tuin te restaureren bestaat al heel lang en in samenhang met het bezoekerspaviljoen lijkt ons dit hét moment de tuinmuur aan te pakken. Het is de bedoeling dat de restauratie volgend jaar gereed komt, eventueel met een uitloop naar 2018.

  Waar is de publieksactie voor nodig?
  We kiezen ieder jaar een project uit om het publiek en de vrienden van het Restauratiefonds Duivenvoorde te mobiliseren daar financieel aan bij te dragen. Wie jaarlijks € 50 aan het Restauratiefonds doneert wordt Vriend van het Restauratiefonds. Maar bij deze actie onder het motto ‘Draag uw steentje bij’ bieden we de mogelijkheid om voor een bedrag van € 10 symbolisch een steen te adopteren. Maar dat mogen er natuurlijk ook twee of drie zijn. En bij vijf stenen is iemand automatisch Vriend van het Restauratiefonds.”

  Hoeveel gaat de restauratie van de muur kosten?
  Er liggen grove berekeningen die neerkomen op ongeveer € 250.000. Van de provincie en het Prins Bernhard Cultuurfonds hebben we samen al € 100.000 beschikbaar. We hopen met de publieksactie een kleine € 25.000 op te halen. En de bijdragen van al die mensen die Duivenvoorde een warm hart toedragen is dan hopelijk een stimulans voor andere fondsen om ook over de brug te komen.”

  Meer over deze publieksactie leest u hier

   

  Terug naar blog

  Deel deze pagina