Op onderzoek in de archieven van Duivenvoorde

 • Op jacht naar aanwijzingen in de archieven van het kasteel gaat ze bijna te werk als een volleerd detective, al doet haar functieomschrijving anders vermoeden. Spannend is haar werk op het kasteel echter wel. Aan het woord is Annemarie Klootwijk, projectmedewerker binnen het project ‘Restauratie vergulding Marotzaal’: “Ik ben tijdens mijn onderzoek geïntrigeerd geraakt door twee bijzondere kasteelvrouwen die ik heel wat zou willen vragen!”

  Annemarie kwam eind 2014 na haar afstuderen terecht op Kasteel Duivenvoorde. Voor het onderzoeks- en restauratieproject waarvoor ze aangesteld is, houdt ze zich specifiek bezig met kunsthistorisch onderzoek naar de Marotzaal. Annemarie: “In de praktijk betekent dit vooral veel spitten in de archieven van het kasteel en de gelieerde families, op jacht naar aanwijzingen over de inrichting van de zaal door de jaren heen. Bijzondere aandacht gaat uit naar de set van vijf penanttafels en –spiegels die na een uitgebreide restauratie weer in volle glorie te bewonderen zullen zijn.”

  Door haar onderzoek in de archieven van Duivenvoorde weet Annemarie als geen ander wat het kasteel zo bijzonder maakt. Annemarie: “Duivenvoorde wordt nog altijd bewoond door de familie op wie het kasteel in het begin van de 20ste eeuw vererfd is. Zij hebben het via een lange lijn van vererving gekregen, want Duivenvoorde is, uitzonderlijk genoeg, nog nooit in de verkoop geweest. Aan het interieur zijn door de eeuwen heen door alle eigenaren toevoegingen gedaan, waardoor de huidige bezoeker het resultaat kan zien van jaren verbouwen en verzamelen.”

  Dankzij de vele (persoonlijke) documenten die Annemarie tijdens haar zoektocht onder ogen kreeg, kwamen de oud-bewoners voor haar tot leven. “Ik ben geïntrigeerd geraakt door twee kasteelvrouwen: Anna Margaretha Bentinck (1683-1763) en Henriette van Neukirchen genaamd Nyvenheim (1807-1849). Beiden zou ik ze heel wat willen vragen over de ontstaansgeschiedenis van het ameublement in de Marotzaal. Anna Margaretha zou de mogelijke opdrachtgever zijn geweest van de eerste twee spiegels. Henriette erfde het kasteel aan het begin van de 19de eeuw en bracht na jaren van stilstand Duivenvoorde weer tot leven. Met haar echtgenoot deed ze forse aankopen bij modieuze meubelfabrikanten als Horrix en Schick. Ik zou heel graag willen weten of daar ook een spiegel en penanttafel voor de Marotzaal bij zaten!”

  Tot slot de vraag wat Annemarie van de portrettententoonstelling op het kasteel vindt. Annemarie: “Het is een ware parade van familieleden en oud-bewoners die terugkeren op het kasteel. Ik denk dat het voor de meeste oud-bewoners een bijzondere gewaarwording zal zijn om te zien hoe het kasteel door de jaren heen veranderd is, en via vererving in het bezit van verschillende families terecht is gekomen. Wat zouden ze nog terug herkennen?”

  Deel deze pagina